รูปแบบการดำเนินการ

1
2
3
4
planning
รับฟังความต้องการ
รับฟังความต้องการ เสนอแนะแนวทางให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า ให้มองเห็นภาพเดียวกัน และทำใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ
blockchain
รวบรวมข้อมูลนำเสนอ
เมื่อเราได้ความต้องการข้อมูลและตกลงราคา ดำเนินการหารูปแบบธีม ฟังก์ชั่นการทำงานเพื่อสนับสนุนความต้องการ และให้ตรงกับความต้องการ และให้ลูกค้าได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใช้รูปแบบหรือการทำงานใดๆ ที่ตรงกับความต้องการ
agile
ทดสอบ ปรับแต่ง
หลังจากได้ข้อสรุปรูปแบบ การใช้ธีม การทำงาน เราจะทำการติดตั้งและจำลองข้อมูลมาให้ลองใช้งาน เก็บรายละเอียดหลังจากการทดสอบและปรับแก้ให้ได้ตามความความต้องการ และทำให้ใช้งานได้ตามความต้องการมากที่สุด
rocket
มอบส่งงาน
เมื่อลูกค้ายืนยันว่าเว็บไซต์สมบูรณ์ตามความต้องการ เราจะทำงานอัพโหลดขึ้นเพื่อให้ใช้งานจริง และดูแลหลังการขายฟรี 1 เดือน
Scroll to Top

โปรโมชั่น Minimal

เริ่มต้นเพียง

5,000 บาท